Firma MARKUS Marek Klimowski

Frima świadczy w pełni profesjonalne usługi dotyczące wsparcia podmiotów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej oraz pierwszej pomocy. Działania firmy prowadzą do podniesienia poziomu standardów jakościowych i zarządczych obsługiwanych klientów.

Oferta kierowana jest przede wszystkim do pracodawców, zakładów produkcyjnych, jednostek oświatowych, urzędów oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Marek Klimowski

Marek Klimowski

Właściciel

Główny Specjalista ds. BHP, Inspektor ds. ochrony ppoż.

Profesjonalista w zakresie bhp i ppoż., audytor, trener biznesu, wykładowca akademicki, instruktor pierwszej pomocy w systemie EFR i IFACC.
Fachowiec, który potrafi łączyć zarządzanie bezpieczeństwem z wymaganiami i oczekiwaniami biznesu. Swoje umięjetności i kompetencje doskonali w oparciu o praktyczne doświadczenie oraz solidny fundament aktualnej wiedzy.

+48 533 88 28 28
m.klimowski@markus.opole.pl