Firma MARKUS Marek Klimowski

BHP

Nadzór i zarządzanie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to sztandarowa usługa naszej firmy. Skutecznie realizujemy wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm. W sposób przejrzysty z zachowaniem najwyższego poziomu oddajemy naszym klientom całą naszą wiedzę i doświadczenie z zakresu BHP.

Ochrona przeciwpożarowa

Poprzez nasze usługi doradcze, kontrolne, nadzorcze i dokumentacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwwybuchowej realizujemy przedsięwzięcia, mające na celu chronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Szkolenia

Organizujemy dla naszych klientów szkolenia, kursy, warsztaty i inne formy rozwoju wiedzy dla naszych klientów. Różnorodność form to to, co nas wyróżnia, bo właściwie dobrana forma przekazywania wiedzy to jeden z głównych czynników sukcesu w procesie edukacji. Zakres tematyczny dostosowujemy zarówno do potrzeb codziennych, jak również nowości na rynku odbiorców naszych usług.

Pierwsza pomoc

W każdym zakładzie pracy powinien być wdrożony zorganizowany system ratowniczy. Pomaga on nie tylko w kwestiach związanych z pierwszą pomocą poszkodowanym, ale również przy ewakuacji i innych zagrożeniach. Sprawnie działający system ratowniczy zwiększa szybkość działań ratujących zdrowie i życie pracowników. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej tworzenia i utrzymania systemu pierwszej pomocy.