OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z zakresu ochrony przeciwpożarowej oferujemy:

  • przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej zakładu pracy,
  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów i terenów,
  • opracowywanie planów ewakuacji, rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych w formie papierowej oraz elektronicznej,
  • kontrole i analizy z zakresu ochrony ppoż. i przeciwwybuchowej,
  • wykonywanie kontroli rozpoznawczych stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego,
  • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  • udzielanie porad, opinii i konsultacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwwybuchowej dla istniejących oraz projektowanych obiektów, pomieszczeń, procesów technologicznych,
  • opracowywanie Dokumentów Zabezpieczeń przed Wybuchem zawierających Ocenę Zagrożenia Wybuchem oraz Ocenę Ryzyka Zawodowego