PIERWSZA POMOC

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej tworzenia systemu pierwszej pomocy:

  • praktyczne szkolenia z pierwszej pomocy, w tym certyfikowane przez EFR, FACC,
  • praktyczne szkolenia z obsługi defibrylatora,
  • tworzenie systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy,
  • przeprowadzanie ćwiczeń w zakładach pracy z zakresu niesienia pierwszej pomocy,
  • przeprowadzanie kontroli zakładu w zakresie funkcjonowania systemu pierwszej pomocy